VERKTØYKISTA

Her finnes læringsressurser og illustrasjoner som kan brukes i planleggingen av og i undervisningen av alle emnene. 

Baklengs planlegging.pdf

Oppskriftsmal.pdf

Slekstmonogrammer.pdf

Spørreord.pdf

Tidslinje.pdf

Venndiagram.pdf

Åtte årstider.pdf

VØL- skjema.doc

Nordiske land.pdf

Sirkumpolare områder.pdf

Begrepsblomst.pdf

Begrepskart.pdf

Øvingsbok.pdf

Navn på stjernene.doc

Illustrasjoner og foto

Tidsreise Sápmi er utviklet av ablemagic AS og ČálliidLágádus – Forfatternes forlag.

Musikk: Frode Fjellheim og Marja Helena Fjellheim Mortensson.

Sámis áiggis áigáileat ráhkadan ablemagic AS ja ČálliidLágádus.

Musihkka: Frode Fjellheim ja Marja Helena Fjellheim Mortensson. 

Saepmesne dovletjistie daalatjasseleah ablemagic AS jïh ČálliidLágádus dorjeme.

 Musigke: Frode Fjellheim jïh Marja Helena Mortenson Fjellheim.